Wednesday, 30 April 2014

Apalagi Disambung

Kerana dia sahaja yang sebenarnya tahu berbahasa.

Monday, 14 April 2014

Apa Yang Aku Suka

Kelmarin ku mikir,
bila nanti ibuku tiada,
aku bisa bikin apa saja yang aku suka.

Dan memang benar.

Kini ibuku tiada
dan aku bikin apa saja yang aku suka.

Tapi mengapa,
aku tak gembira?